Aurakatu 6:n 80-luvun liikerakennus esitetään purettavaksi ja korvattavaksi uudella rakennuksella. Viereiselle tontille on saman aikaisesti selvityksen alla kauppahallin korttelin uudistaminen ja täydennysrakentaminen.

KAAVA-ALUE

Kaava-alueen tarkastelualueeksi olisi syytä ottaa mukaan vähintään KOP-kolmion tontti, johon on hahmotettu lisärakentamista kauppahallin korttelisuunnitelmassa, mielellään myös Kauppahallin hanke.

KAUPUNKIKUVA

Arkkitehti Veijo Kahran 80-luvun pankkirakennusta kritisoitiin aikanaan uusvanhasta ilmeestään. Rakennus on kuitenkin sovitettu mittakaavaltaan ja massoittelultaan arkkitehti Thomenin suunnittelemaan 1910-luvun pankkirakennukseen. Rakennuksen julkisivuelementtien muotoilulla on haettu valo–varjo vaikutelmaa, jolla rakennus liittyy kohtalaisen hyvin viereisen rakennuksen pienipiirteisyyteen. Vaikka rakennusta ei aikoinaan ole yritettykään sovittaa KOP-kolmion ilmeeseen, matala räystäslinja ja vino kattopinta jättävä kolmiorakennuksen dramaattisen, terävän kulman kaupunkikuvallisesti näkyviin. Arkkitehtuuriltaan Kahran rakennus edustaa kuitenkin kohtalaisen korkeatasoista 80-luvun ympäristöön sovittavaa elementtiarkkitehtuuria, jotka näyttävät nyt häviävän yksi toisensa jälkeen, (kuten Börsin hotellirakennus torin varrelta). Uudisrakennusmassoitteluehdotus hävittää kaikki nykyiset kaupunkikuvalliset arvot. Thomenin pankkirakennus jää kuristettuun, ahtaaseen asemaan kahden korkean massan väliin. Uudisrakennus ulottuu kadun reunalla KOP:in kolmiota ulommaksi, jolloin kolmiomassa, ja terävä kärki eivät enää hahmotu kaupunkikuvassa. Ehdotamme, että nykyinen rakennusmassa säilytetään Aurakadun varrella aikansa arkkitehtuuriesimerkkinä, ja mahdollinen lisärakennusoikeus sijoitetaan nykyisen harjan lounaispuolelle, korttelin keskiosalle. Mikäli KOP:in kolmion tontille havitellaan lisärakennusoikeutta kauppahallin puolelle, pitäisi nämä massat yhteensovittaa. Mikäli KOP:in kolmio otettaisiin mukaan kaavoitukseen, rakennuksen kaupunkikuvalliset ja jalankululliset arvot pitäisi palauttaa alkuperäisen intention mukaisiksi järjestämällä korttelin läpikuljettavat kulkureitit Aurakadulle ja Linnankadulle takaisin (sisätiloina) ja poistamalla julkisivun horisontaalisuuteen sopimattomat mainosrakenteet pois. Paikan nykyisiä kaupunkikuvallisia arvoja ei pidä hävittää ja mahdollisen asemakaavamuutoksen myötä.

Seuran lausunto pdf-muodossa: Aurakatu TPJ mielipide.pdf