Keskikaupunkiseura Toispual jokke ry:n Lausunto Föli-polkupyörien sijoituksesta kaupunkikuvassa

YLEISTÄ

Turun kaupungin tiedote 17.05.2019:”Föli-fillareista tuli erottamaton osa kaupunkikuvaa” ”Turun kaupunkipyöräjärjestelmä onnistui ensimmäisen vuotensa aikana vakiinnuttaman brändinsä ja edistämään ympärivuotista kestävää liikkumista. Turkulaiset ottivat fölläreiksi nimeämänsä kaupunkipyörät omakseen: Enemmistö käyttäjistä antoi Föli-fillareille arvosan hyvä. – Föli-fillarit ovat mainio ja näkyvä kokonaisuus, joka täydentää erinomaisella tavalla Turun kaupungin liikkumisen palveluja. Lisäksi föllärit nivoutuvat esimerkillisesti kaupungin strategisiin tavoitteisiin kestävän kasvun ja hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2029 mennessä, sanoo joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte.” Kaupunkipolkupyörä on erittäin hyvä ja kannatettava hanke. Koska, kuten kaupungin tiedotteen mukaan kaupunkipolkupyörät tulevat olemaan pysyvä osa kaupunkikuvaa, on nyt kiinnitettävä huomiota siihen, miten polkupyörät visuaalisena ilmiönä istuvat ympäristöönsä, kun niitä on voinut vuoden ajan tarkastella osana kaupunkikuvaa. Erityisesti merkittävä ympäristön kannalta ovat fillariparkit, jotka kokonsa ja värityksensä puolesta ovat erittäin näkyvä osa sitä ympäristöä, jossa sijaitsevat. Fillariparkkien on oltava näkyviä ja suorastaan tarjota palveluksiaan. Niiden siis tulee olla näkyviä. Yleisesti voidaan sanoa, että fillariparkit ovat sopusoinnussa ympäristönsä kanssa tai sitten niiden huomiota herättävyys ei ainakaan kiusaa olemuksellaan sitä ympäristöä, jossa ovat, lukuun ottamatta eräitä sijoituspaikkoja, joissa sijoitus suorastaan ärsyttää ihmisiä.

VÄHÄTORI

Fillariparkkien sijoitusta olisi tullut harkita sitä tarkemmin mitä ympäristön kannalta herkemmällä alueella ne sijaitsevat. Fillariparkin huomioarvo ei saa ylittää tai alistaa kulttuurihistoriallisia arvoja. Pahin epäonnistuminen on tapahtunut Vähätorilla. Siellä fillariparkki on sijoitettu kaupungin kulttuurihistoriallisesti herkimpään paikkaan varsin vallattomasti, Turun ehkä hienoimman suihkulähteen uudeksi reunukseksi. Sijoitus ei voisi olla epäonnistuneempi.

Tämä fillariparkin sijoittaminen osoittaa täydellistä kulttuurihistoriallisten arvojen ymmärryksen puutetta. Kuitenkin Turun kaupunki on varannut oikein liikennemerkillä polkupyörille parkkialueen jo aiemmin Kirjaston Läntisen Rantakadun sivustalla. Tämä kaupungin alun perin polkupyöräparkiksi osoittama paikka ei kuitenkaan koskaan ole polkupyörien parkkipaikkana, koska siellä liikennemerkin lisäksi tulisi olla myös polkupyörä teline. Nyt myös yksityisten polkupyörien lukitusta on palvellut suihkulähteen kaiteen kettinki. Ympäristökatastrofin täydentää Föli fillareiden sijoitus. Jos Föli fillarit sijoitettaisiin polkupyörille liikennemerkillä osoitettuun paikkaan ja sinne asennettaisiin samanlaisia polkupyörätelineitä kuin toisella puolella kirjastoa on vapautuisi suihkulähteen ympäristö visuaalisesti ja se palautuisi alkuperäiseen kulttuurihistorialliseen arvoonsa.

TUOMIOKIRKKO

Samanlainen ongelma, joskaan ei aivan yhtä räikeä on Tuomiokirkkoaukiolla oleva fillariparkki. Se olisi tullut sijoittaa pois Tuomiokirkon päänäkymästä esimerkiksi sisemmälle Tuomiokirkon puistoon tai kytkeä Brahenpuiston kioskiin.

RANTAKATU

Kolmas paikka, jossa sijoitus voisi olla paremmin järjestetty on Liljan puiston alapuolella olevat polkupyörätelineet. Nyt teline on jalkakäytävällä! Miksi? Siihen ei ole mitään visuaalista tai toiminnallista perustetta ehkä sähköjohtoa lukuun ottamatta.

Pyöräparkki voi olla ajoradalla koska ajoradalla ei ole lainkaan ajoneuvoliikennettä. Kahden metrin sähköjohdon piilottaminen jalkakäytävän pinnan alle ei myöskään ole kovin kaksinen ongelma. Näin saataisiin katukuva jäsenneltyä alkuperäiseen asuunsa historiallisessa kaupunkikuvassa.

KAUPUNGINTEATTERI

Neljäs yksityiskohta on Kaupunginteatterin seinustalla. Sen upea rauhallinen luonnonkiviseinä on töhritty fillareilla. Onneksi töhry on helppo poistaa. Naapurissa oleva louhosparkkialue on oikea paikka näille fillareille.

Seuran mielipide pdf-muodossa: Föllariparkki TPJ lausunto.pdf