Esitämme kunnioittavimmin huomioitavaksi seuraavat asiat asemakaavan muutoksen yhteydessä: Toispual jokke-seura puoltaa keskustan liike-elämän toimintaedellytysten parantamista kilpailtaessa asiakkaista keskustan ulkopuolisten kauppakeskusten kanssa. Hansa-korttelin valmistuttua on kaupungin liike-elämän keskus siirtynyt Kauppatorin lounaispuolelle ja Forum-kortteli lukuisista kohennusyrityksistä huolimatta ei ole saanut ylläpidettyä vakiintunutta vireyttä liiketiloissaan. Olisi toivottavaa, että tähän saataisiin parannusta.

Forum-kortteli torilta päin nähtynä, Hamburger Börs ja Affärcentrum

Toispualjokke seuran monta kertaa ehdottama ja uudessa keskusta visioinnissa mukaan otettu läpikulkureitti Kauppatorin ympäröivien korttelien läpi voisi vireyttää Forum-korttelin liike-elämää. Olennaista on, että nykyiset sisäpihan suuntaan sulkeutuneet liiketilat avataan keskusaukiolle ja raiteille. Toivottavaa olisi, että niihin sijoittuisi mielenkiintoisia liikkeitä umpimielisten ravintoloiden takaseinien sijaan.

Hamburger Börs sisäpiha. Sisäänkäynti Forum-kortteliin.

HOTELLI BÖRS

Hotellitoiminta ehdotetaan keskitettävän nykyisen päärakennuksen tiloihin ja Börsin pöheikön taakse rakennettavaan uudisrakennukseen, nykyisen pysäköintilaitoksen paikalle. Ehdotus on ehdottomasti tutkimisen arvoinen. Ongelmaksi saattaa muodostua joidenkin huoneiden rajalliset näköalat nykyisessä päärakennuksessa. Pöheiköstä tulisi sisääntulopiha, joka on hyvä ajatus ravintolatoiminnan hyydyttyä jokilaivojen suosion myötä.

Uusi hotelli vähentää hotellin autopaikkoja, ja hanke tukeutunee toriparkkiin. Toisaalta keskustahotellit eivät välttämättä tarvitse kovin paljon asiakkaiden autopaikkoja ja nykyinen autohissijärjestelykään ei ole kovin toimiva.

Affärcentrun, Forum-kortteli, Turku

AFFÄRCENTRUM

Hotellitoiminnan keskittymisen myötä Affärcentrumin ja ”Lampun talon” tilat voidaan palauttaa ja muuttaa asumiseen. Toispual jokke -seura kannattaa asumisen mahdollisuuksien lisäämistä keskikaupunkialueella ja hanke on kannatettava. Ongelmana ovat jälleen autopaikat, joita ei voitane järjestää kovin moneen asuntoon. Samoin torijulkisivu muuttuu elävämmäksi tai levottomammaksi näkökulmasta riippuen. Korttelin kellarin lisäautopaikat ovat toivottavia.

Affärcentrun, Forum-kortteli, Turku

AURAKATU 3

Aurakatu 3:n yhteyteen ehdotetaan liike- ja lisäasuinrakentamista. Lasikattamista ja liikerakentamista kannattaa tutkia. Muutaman asunnon lisääminen ei vaikuta ainakaan tässä vaiheessa kovin luontevalta, samalla pilataan osan vanhan rakennuksen pihanpuoleisten huoneiden näkymiä entisestään.

REGINA

Reginan talon pihan muuttamista liiketiloiksi kannattaa myös tutkia.

Seuran mielipide Forum-korttelin asemakaavaluonnoksista (pdf) : Forum-kortteli-OAS-TPJ-lausunto.pdf

Päivitetty lausunto 3.12.2018: Forum-Kortteli-Kaavaehdotus-Toispualjokke-Lausunto.pdf

Turun kaupunki, kaupunkisuunnittelu, yleisötilaisuus (pdf) : Forum-kortteliaineistoa-2017.pdf