Nykypäivän kotiseututyötä Turussa

Toispual jokke ry on turkulainen kaupunginosayhdistys, joka perustettiin vuonna 1997. Keskikaupungin asukkaita kiinnostaa lähialueen kaupunkikuvallinen kehitys, mihin liittyy kiinteästi mm. rakentaminen, puistot ja viheralueet sekä erityisesti Aurajoen ranta-alueiden muovautuminen kulloisiinkin ajan tarpeisiin.

Suomen vanhimmassa kaupungissa on vanhojen rakennusten ohella maaperäänkin kätkettynä tutkimattomia kulttuurikerrostumia, jotka kaipaavat suojelua. Kasvava liikenne, ympäristöasiat ja yleinen turvallisuus ovat myös arkipäivän kaupunkielämään liittyviä haasteita.

Kaupunki on laajentunut lukuisien alueliitosten myötä sekä sisämaahan että lähisaarille. Useimmille kaupunkilaisille kuitenkin lähimmät korttelit ja omaksi koettu tuttu kaupunginosa ovat arkielämän kannalta tärkeämpiä kuin samaan kaupunkiin kuuluvat muut alueet. Turussa on nykyään 19 kaupunginosayhdistystä, joilla on kaikilla oma tärkeä sijansa ihmisten kotipaikkaidentiteetin vaalimisessa.

Toispual jokke ry seuraa valppaasti aluettaan koskevia suunnitelmia ja palvelujen kehitystä antaen tarvittaessa lausuntoja vireillä olevista hankkeista. Jäsenistössämme on edustettuna monipuolista kaupunkisuunnittelun, kulttuurin, rakentamisen ja elinkeinoelämän tuntemusta. Yhdistyksemme on julkaissut useita turkulaiseen kotiseutuhistoriaan liittyviä julkaisuja ja toteuttanut kotiseutuhenkisiä näyttelyitä sekä järjestänyt aihepiiriimme liittyviä retkiä.

Seuran perustajajäsenenä ja pitkäaikaisena puheenjohtajana toimi rakennusneuvos, arkkitehti Raimo Narjus (1929–2011), jonka työ kotiseututyöaktiivina näkyy edelleenkin monin tavoin Turun katukuvassa. Toisena voimahahmona voidaan mainita erityisopettaja Matti Elo, jonka Suomen Kotiseutuliitto palkitsi vuonna 2018 ansiomerkillä kiitoksena pitkästä ja yhtäjaksoisesta työstä yhdistyksen sihteerinä.

Raimo Narjus
Matti Elo ja Jouni Riekki

Matti Elo ja Jouni Riekki Toispual jokke yhdistyksen kojulla.