YLEISTÄ

Kauppahallin kortteliin esitetään asemakaavamuutoksia, joka mahdollistaa alueelle uudisrakennuksia ja Eerikinkadun puoleisen liikerakennuksen sekä Linnakadun puoleisen huoltorakennuksen sekä entisen Denniksen ravintolarakennuksen purut.

KAAVA-ALUE

Havainnekuvissa on KOP:in kolmion tontille esitetty uusia massoja. Voisi olla hyvä ottaa Aurakadun puoleinen korttelin osa mukaan kaavoitusalueeseen, jossa on muutenkin asemakaavamuutos vireillä.

KAUPUNKIKUVA

Toispual jokke kannattaa Kauppahallin korttelin kehittämistä. Korttelissa on potentiaalia, joka parhaimmillaan voisi elävöittää keskusta toimintaa ja parantaa viihtyisyyttä sekä kaupunkikuvaa.
Nykyinen Eerikinkadun puoleinen liikerakennus ei omaa suojeluarvoja ja kaupunkikuvan kannalta on parempi, että rakennuspaikka uudistetaan. Linnankadun puoleinen huoltorakennus on kauppahallin toiminnan kannalta tärkeä, mutta kaupunkikuvallisesti ja kävelyreittien kannalta ongelmallinen. Rakennus voitaneen korvata maanalaisella rakennuksella.
Rakennussuojelun kannalta ongelmallisin purettavaksi esitetty rakennus on Denniksen vanha ravintola. Onkohan rakennuksesta laadittu RHS? Joka tapauksessa rakennus on sympaattinen kerrostuma kaupunkikuvassa. Korttelin ympäröivien rakennusten kannalta korkeampi uudisrakennuskin on mahdollinen.
Kauppahallin pariksi ehdotettu uudisrakennus ja väliin jäävä kortteliaukio on konseptina hieno ja kannatettava. Uudisrakennus on esitetty 7 kerroksisena. Aukion valoisuuden ja kaupunkikuvan kannalta 4-kerroksinen rakennus olisi sopivampi korkeudeltaan. Erityisesti nykyisen Kansallisen kirjakaupan kannalta katulinjaan tuotu 7-kerroksinen rakennus vaikuttaa massiiviselta. Sateelta suojattujen reittien kannalta olisi mukavaa, jos uudisrakennuskin mahdollistaisi suojaisan kulun Eerikinkadun ja Linnankadun välillä.
Korttelin huoltoluiska on tarkoitus johtaa Kristiinankadulta tontin 3 eteläreunalla kellariin. Toiminnallisesti paikka on hyvä, mutta valitettavasi Koulun ja tontin 4 välillä kasvavat komeat puut häviävät tämän takia. Muutakaan ratkaisua ei taida olla helposti löydettävissä.
Uusi 9-kerroksinen asuinrakennus vaikuttaa massiiviselta tontin 4 (ja 5) keskellä. Koulun korkeus voisi toimia korkeutta ohjaavana tekijänä.
KOP:in kolmion tontille esitetyt uudisrakennusmassat vaikuttava mahdollisilta. Sen sijaa 8 kerroksinen uudisrakennus Aurakadun puolella pitäisi ratkaista toisin. (Toispual jokke on lausunut asiasta Aurakatu 6 kaavamuutoksen yhteydessä).
Voisikohan korttelin kehittämisen ajoittaa niin, että uudisrakennuksen paikalle tehdään ensin tilapäinen kauppahalli nykyisen hallin korjauksen ajaksi?
Toispual jokke ry kannattaa kaavamuutoksen edistämistä esitetyillä ehdotuksilla korjattuna. Hieno hanke.

Seuran lausunto pdf-muodossa: Kauppahallin kortteli TPJ mielipide.pdf