Turun kaupunki järjesti Kauppatorin suunnittelukilpailun tänä keväänä.

Kilpailutehtävänä oli laatia idearikas, toiminnallinen, visuaalisesti kiinnostava ja korkeatasoinen kokonaissuunnitelma Turun Kauppatorille. Torisuunnitelmalta haetaan toiminnallisuutta ja torille toivotaan muodostuvan paikkoja, jotka palvelevat erilaisia käyttäjiä ja tilanteita.
Kilpailutöissä tuli huomioida myös alueen ympärivuotinen käyttö, esteettömyys ja torikauppiaiden kulkureitit.

Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta valittiin jatkoon enintään viisi työryhmää. Työryhmät valittiin osaamisen ja aiempien työreferenssien perusteella.

Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia 13.–21.5.2020

Kilpailuajan päätyttyä kilpailuehdotukset on julkaistu nimimerkillä varustettuina yleisön kommentoitaviksi. Kilpailun tuomaristo voi hyödyntää palautetta arvostelussaan. Kilpailun ratkettua tuomaristo tekee kaupunginhallitukselle ehdotuksen jatkotoimenpiteistä.

Mitä mieltä olet kilpailuehdotuksista? Mikä niissä on hyvää? Mitä muuttaisit?

Kilpailun tuomaristo tutustuu yleisön antamaan palautteeseen ennen kilpailun ratkaisemista ja voi hyödyntää palautetta arvostelussaan. Tuomaristo ratkaisee kilpailun viimeistään 17.6.2020.

Katso lisää ja tutustu töihin: kauppatorin suunnittelukilpailu

Osallistu ja kommentoi kilpailutöitä: kerro kantasi