Turun kaupunki on käynnistänyt keskustan liikenteen vaihtoehtoisten mallien selvittämistyön. Työssä laaditaan kolme vaihtoehtoista mallia, joissa keskustan liikenteen kehittämistä tarkastellaan kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden toteuttamisen kannalta.

Skenaariotyö liittyy kaupungin asettamiin keskustan kehittämisen tavoitteisiin. Tavoitteiden mukaan keskustan on oltava saavutettava ja helposti kuljettava, kaupallisesti houkutteleva sekä viihtyisä ja elävä ympäri vuoden.

Nyt laadittavat kolme skenaariota eroavat toisistaan sen suhteen, kuinka paljon tavoitteita tukevia toimenpiteitä toteutetaan vuoteen 2029 mennessä.

Työ on tilattu WSP Oy:ltä. Skenaarioanalyysi on osa keskustaliikenne 2029 -suunnitelmaa, joka kytkeytyy käynnissä olevaan yleiskaava 2029 valmisteluun.

Samalla halutaan nostaa esille näkökulmaa, jonka mukaan keskustan liikennettä ei pidä suunnitella pelkästään liikenteen lähtökohdista. Keskustassa oleminen ja viihtyminen on otettava myös huomioon.

Skenaariotyö valmistuu helmi-maaliskuun aikana, minkä jälkeen vaihtoehdoista kerätään mielipiteitä ja näkemyksiä laajasti. Kaupungin tilauksesta Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos Samforsk järjestää toukokuussa kansalaispaneelin, jossa yli 200 turkulaista eri puolilta kaupunkia pääsee pienryhmissä keskustelemaan vaihtoehdoista.

– Kyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa turkulaisten mielipiteistä koskien keskustan kehittämistä. Toivottavasti mahdollisimman moni kyselyn saanut vastaa ja ilmoittautuu myös vapaaehtoiseksi kansalaispaneeliin, toivoo keskustan kehittämisen hankejohtaja Riitta Birkstedt Turun kaupungilta.

Kansalaisraadin tulokset otetaan huomioon päätöksenteossa osana yleiskaavan käsittelyä myöhemmin tänä vuonna.

Lue lisää:
http://www.turku.fi/uutinen/2020-02-13_keskusta-enemman-kuin-liikennevayla
http://www.turku.fi/uutinen/2020-03-31_keskustan-liikennejarjestelyja-kehitetaan-kansalaispaneelin-avulla