Kaupunki selvittää henkilöautoliikenteen pysäköintiin liittyviä tekijöitä kyselytutkimuksen avulla

Kaupungin käynnistämässä Smart and Wise -hankkeessa yhdistetään strateginen tavoite seudullisesta hiilineutraaliudesta vuonna 2029 ja Smart City -konsepti. Hankkeen yhtenä seitsemästä painopistealueesta on liikenne ja liikkuminen.

Painopistealue pitää sisällään monia erilaisia tavoitteita ja yhdeksi suurimmaksi tavoitteeksi on listattu pysäköintijärjestelmän kokonaisuudistus sekä pysäköinnin digitaalisten palvelujen lisääminen.

Tutkimuksessa selvitetään pysäköintiin liittyviä valintatekijöitä sekä sitä, mitä ihmiset odottavat tulevaisuuden pysäköinniltä. Tutkimuksen avulla pyritään helpottamaan Turun kaupungin ja asukkaiden välistä vuoropuhelua henkilöautopysäköintiin liittyvissä asioissa.

Kysely on auki sunnuntaihin 29.9. asti, jonka jälkeen tulokset analysoidaan.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan neljä kappaletta elokuvalippupaketteja.

Lisätietoa: Turun kaupungin pysäköinnin linjaukset