Toispual jokke -seura puoltaa täydennysrakennushankkeita, jotka tarjoavat hyviä asuinpaikkoja Turun keskusta-alueella. Asemakaavamuutoksella ehdotetaan Parkin kentän kahdelle reunalle 8 asuinrakennuksen rakentamista.

PARKIN KENTTÄ

Parkin kenttä on keskikaupunkialueen tärkeä ulkoliikuntapaikka Urheilupuiston ohella. Paikalla oleva Pyrkivän urheilutalo on lisäksi tarjonnut vuosikymmeniä tanssi- ja liikuntamahdollisuuksia kaupunkilaisille. Parkin kentän toiminta ja koko erityisesti koululaisten liikuntapaikkana ei saa vaarantua ja pienentyä hankkeen myötä.

YMPÄRISTÖ

Pyrkivän urheilutalo ja viereinen luistelukentän palvelurakennus eivät omaa suojeluarvoja. Sen sijaan Konserttitalon kortteli, Maakunta-arkisto, Verkatehtaan alue ja Ukkokodin ympäristö pitää huomioida suunnittelussa. 29-korttelin matalat asuinrakennuksen muodostavat yhtenäisen korttelin kentän pohjoispuolella. Tuomiokirkkonäkymän säilyminen on ehdottomasti huomioitava saavuttaessa kaupunkiin Aninkaistensillan ylitse.

Aninkaisten silta

LUONNOS

Kentän luoteis- ja lounaisreunoille on ehdotettu 7–10 -kerroksisia asuinrakennusmassoja. Rakennusten parvekkeet suuntautuvat kentän suuntaan, luoteissivun rakennuksista hyvään ilmaan suuntaan. Korkeimmat rakennukset on sijoitettu kulmiin ja lounaisreunalle.

Konserttitalon korttelin kehittämisen kannalta lounaissivun rakennukset ovat ongelmallisia. Korttelin huolto tapahtunee Arkistopolun suunnalta ja tarvitsee liikennetilaa. Lounaiskulman rakennus estää Konserttitalon korttelin tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet. 10-kerroksisten rakennusten ryhmä sijaitsee juuri Aninkaisten sillan ja Tuomiokirkon näkymälinjalla. Lisäksi rakennukset pienentävät olennaisesti kentän pinta-alaa.

Pyrkivän urheilutalo ja Arkistonpolku

Kaupunkikuvan selkeyden ja Konserttitalon korttelin kannalta olisi hyvä ratkaisu, jos uudet rakennusmassat sijoittuisivat ainoastaan kentän luoteisreunalle. Korttelin kulma vaikuttaa havainnekuvassakin kaupunkikuvallisesti hankalalta paikalta. Arkistonpolun varrella olevat puut pitäisi säilyttää. Kentän laidalle voisi tarvittaessa sijaita matalia, kenttää palvelevia huoltorakennuksia. Näin ammattikoulun rakennus ja Maakunta-arkistot puuriveineen näkyisivät edelleen kentän maisemassa ja nykyisen ammattikoulun keittiösiiven paikalle voidaan kehittää nykyistä korkeampaa rakentamista viereisen Ukkokodin korttelin jatkoksi. Voisikohan kentän alle sijoittaa liikunta- ja palvelutiloja pysäköintipaikkojen lisäksi?

Parkin kentältä näkymä Tuureporinkadulle päin

Rakennusten korkeudessa pitäisi huomioida Tuomiokirkkonäkymä ja liittymä Verkahoviin. Uudet rakennukset eivät saisi varjostaa korttelin 29 matalia asuinrakennuksia. Kaavamääräyksissä on hyvä huomioida urheilukentästä aiheutuva melu. Lisäksi kentän toiminta vaatinee suojarakenteita asuntojen suuntaan. Kenttien palvelutoiminta tarvitsee myös tilansa.

Parkin kentän alue muodostaa keskustan asukkaille ja kouluille tärkeän lähiliikuntapaikan, jota ei saa pienentää, eikä sen toimintaedellytyksiä huonontaa.

Ukkokodinpolku

Toispual jokke kannattaa korttelin kehittämisen tutkimista edellä mainitut asiat huomioiden. Katsomorakenne voisi olla hieno lisä kentän Ukkokodinpolun varrella.

Parkinkenttä OAS "varjotutkielma"
Parkinkenttä OAS

Seuran lausunto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan VI kaupunginosan korttelissa 29, urheilu- ja virkistyspalvelualueelle: Parkinkentta-OAS-Toispual_jokke-Lausunto.pdf

Toispual jokke ry:n täydennetty lausunto Parkinkentän asemakaavamuutosluonnokseen. Lausuntoa täydennetty Tuureporinkadun yleiskaavan liikennesuunnitteluhuomiolla: Parkinkenttä-Kaavaluonnos-Toispualjokke-Lausunto-täydennetty.pdf