Puiston ehostamiseen tähtäävä rakennustyö alkoi vuosia sitten ja syksyllä 2018 töiden piti valmistua. Vaan eipä valmistunutkaan. Työmaa on varmasti haasteellinen. Keskustan vanhojen arvotalojen ympäröimä kallioinen puisto on valuttanut hulevetensä alapuolella olevien talojen kellareihin ja pihakaivoihin. Sadevesien johtaminen hallitusti alas rinteiltä lienee ollut yksi suuri työkokonaisuus. Puiston kulkuväylät ehtivät olla kuopppaisia ja talvella liukkaita lähes kahden vuoden ajan. Lokakuun ensilumen aikaan päästiin lopulta laskemaan asfalttipinnoite kulkuväylille.

Valaistustakin on parannettu ja lokakuussa uudet led-tekniikalla varustetut valaisinpylväät vihdoin loistivat kulkijoiden ilona ja turvana. Alkukesästä asennettiin Puolalankadun päähän koulun viereen automaattinen kastelujärjestelmä odottamaan pensaiden ja kukkaistutusten saapumista. Marraskuun alkuun mennessä uusista korvaavista istutuksista ei ole vielä näkynyt merkkejä. Iso-Puolalan vanhan puutalon puoleisessa päässä oleva työmaavarikko antaa värinsä muuten jo harmaaksi muuttuneeseen miljööseen.

Jotakin on jo valmista, mutta moni asia odottaa vielä valmistumistaan. Työmaa on ollut lähiseudun asukkaiden suuren ihmetyksen aiheena, koska työt ovat edenneet poikkeuksellisen verkkaisesti. On jäänyt epäselväksi onko tilaajan eli kaupungin toiminta ollut huonosti organisoitua vai onko urakoitsijan eli kaupungin kokonaan omistaman yhtiön sisäisistä ongelmista johtuvaa. Aliurakoitsijoitakin on käytetty. Heidän toimintansa on ulkopuolisin silmin katsoen ollut selvästikin ripeäotteisempaa.

Olemme kuitenkin toiveikkaita. Uskomme, että vielä koittaa aika, jolloin puiston kasvillisuus kukoistaa, Kakolan funikulaari toimii ja Logomon kävelysilta palvelee konserttiyleisöä. Uudistunut kauppatorikin pysäköintitaloineen saa aikanaan vielä kansalta kiitosta.