Iso-Puolalantalon esittely
  • Talon historiaa
  • Talon kunnostustoimenpiteitä
  • Rakennusperinteen ystävät
Puolalanpuistosuunnitelma ja sen toteutus
  • Maisema: Suurmaisema, leikkipaikat, liittyminen ympäristöön
  • Kasvillisuus: Puusto ja sen hoito ja uusiminen, muu kasvillisuus, Itsenäisyyden kuusi
  • Valaistus: Polut, puut
  • Käyttäjäryhmät: Lapset, nuoret, aikuiset, koirat, tapahtumat
  • Varusteet: Penkit, roskikset, leikkipaikat, kopit
  • Huolen aiheita: Lasten alapuisto, kopit, huumeet, Puutarhakadun väylä, turvallisuus, vandalismi, yleisö-wc, graffitit-töhrintä
Puolalanpuistoyhdistys
  • Yhteistyö Puolalanpuistoyhdistyksen kanssa

 

Lauantaina 9.5.2015 klo 15:30-17:30 • PAIKKA: Iso-Puolalan talo, Rakennusperinteen ystävät