Seitsemälle ansioituneelle suomalaiselle myönnettiin Kotiseututyön ansiomitali, joka on Kotiseutuliiton korkein tunnustuksen osoitus.

Mitalin myöntäminen edellyttää saajalta maakunnallisia tai valtakunnallisia ansioita kotiseututyössä tai erittäin merkittäviä periaatteellisia ansioita paikallisessa kotiseututyössä.

Mitaleja jaetaan kerran vuodessa, ja ne luovutetaan Valtakunnallisten kotiseutupäivien gaalassa. Tänä vuonna Kotiseutupäivät järjestettiin Oulussa ja gaala järjestettiin 14. elokuuta Ouluhallissa.

Yksi näistä oli yhdistyksemme jäsen Benito Casagrande, arkkitehti, SAFA, kasvatust. tri h.c.,

Kotiseutuliittomitalit

Kotiseutuliiton myöntöperusteet:

Benito Casagrande on tehnyt näyttävän ja konkreettisestikin näkyvän uran arkkitehtina: hänen kädenjälkeään voimme ihailla etenkin lukuisissa turkulaisissa rakennuksissa.

Casagrande on toiminut luottamustoimissa moninaisissa arkkitehtuurin alan organisaatioissa ja palkintolautakunnissa, Turun yliopiston ja Turun yliopistosäätiön tehtävissä sekä kunniatehtävissä mm. Italian kulttuuri-instituutin jäsenenä vuodesta 1995 lähtien. Valtion rakennustaidetoimikunnan jäsenenä Casagrande oli 1989–1994.

Kulttuuriperinnön vaaliminen ja ylläpito on lähellä Casagranden sydäntä ja hänen työnsä ydintä. Casagrande on eurooppalaisen kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran Suomen maajärjestö Europa Nostra Finlandin perustajajäsen, aktiivinen hallituksen jäsen ja ollut myös varapuheenjohtaja useiden vuosien ajan. Hän on toiminut myös Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön hallituksen puheenjohtajana ja Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n johtokunnan jäsenenä. Casagrande oli lisäksi Turun kulttuuripääkaupunkihankkeen neuvottelukunnassa.

Casagranden ansiot paikallisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessä kulttuuriperintötyössä on katsottu erittäin merkittäviksi.

Pääkuvassa: Mitalin saajien ylpeän onnelliset hymyt. Kuva: Anna-Maija Halme.