Ladataan Tapahtumat

Onko maankäyttö muuttunut rakentami­sen hullujen vuosikymmenten, 1960- ja 1970-lu­kujen, jäl­keen?

Oikeustieteen professori Hannu Tapani Klami ruoti Tu­run tauti -kir­jassaan (1982) kaavoi­tuksen ja rakennussuo­jelun ongelmakohtia ja kansan­vallan kriisiä suomalaisessa ympäristöpolitiikassa Tu­run taudin on sanottu loppuneen 1980-luvulla. Kuiten­kin esimerkiksi Turun kulttuuripääkau­punkivuoden 2011 alkajaisiksi kaupun­gissa purettiin kulttuurihisto­riallisesti ar­vokas ns. Sininen talo.

Kuka kuntaa kaavoittaa -kirjan kirjoittajat Maarit Ner­mes ja Pauliina de Anna esittelevät tietokirjan teemoja, jonka jälkeen aiheista keskustellaan.

Tilaisuudessa selvitellään, miten Turussa maankäytön suun­nittelua to­teutetaan, miten hallinto-oikeuden tulkitsevat purku- ja rakennussuojelusäännök­siä ja miksi Turun yleiskaava on pelkkä värityskartta.

Kirjan kirjoittajat – toimittaja, DI Maarit Nermes ja kääntäjä, FM Paulii­na de Anna – ovat seuranneet vuosikymmenten ajan Turun kaupungin hallintoa sekä järjestelmän sisältä että sen ulkopuolelta.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan !

Jaa tämä muiden kanssa!

Go to Top