Toukokuun alussa puiston ympärillä olevat asunto-osakeyhtiöt saivat kaupunkiympäristötoimialan virkamieheltä yllättävän ja samalla pysähdyttävän tiedoksiannon. Puustoa tullaan kaatamaan runsaanlaisesti. Tiedoksiantokirjeessä ei mainittu tulevan puistosavotan syitä, mahdollisuus huomautuksiin kiinteistöille kuitenkin varattiin. Kaato-ohjelmassa on 12 jalavaa, 5 vaahteraa, 1 saarni, 8 orapihlajaa ja 1 laakeripoppeli. Suunnitelman huomautusaika päättyy 22.5.2020.

Mikäli puut ovat lahoja ja sairaita ja aiheuttavat turvallisuudelle riskejä on toimenpide ymmärrettävä. Mitä saadaan kaadettujen puiden ja pensaiden tilalle. Se kiinnostaa lähiseudun asukkaita ja puiston käyttäjiä. 
Jo useamman vuoden ajan kestänyt perusparannuskin on vielä kasvillisuuden osalta pahasti keskeneräinen eikä tietoa remontin valmistumisesta ole kyselyistä huolimatta voitu asukkaille kertoa.

Parempi vuoropuhelu asukkaiden kanssa ja suunnitelmien perusteleminen olisi omiaan parantamaan luottamusta Turun kaupungin kykyyn saada puisto sellaiseen kuntoon mitä on joskus luvattu. Toispual jokke ry ja puiston reunalla olevat taloyhtiöt ovat kuluvana keväänäkin olleet aktiivisia kysymään suunnitelmien perään. Kysymme siis uudestaan: milloin saadaan savotan jäljet paikattua ja uudet puut ja pensaat istutettua poistettujen tilalle?