Turun kaupunki käynnisti vuonna 2016 hankkeen keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistamiseksi. Monialaista visiotyöryhmää johti professori Markku Wilenius. Visio julkistettiin kesällä 2017. Visioryhmän ajatukset visuaaliseen muotoon on kehittänyt arkkitehti Eero Lundén toimistoineen. 
Turun yleiskaava 2029 luonnos valmistui elokuussa 2018.

Tätä luonnosta esitellään kaupunkilaisille 2 eri tapahtumassa marraskuussa 2018. Suunnitelmassa otetaan kantaa mm. paljon keskustelua herättäneeseen korkeiden rakennusten sijoitteluun kaupunkialueella. Joissakin korkeaa rakentamista suosivissa yksittäishankkeissa Toispual jokke ry edustanut sitä näkemystä omissa lausunnoissaan, että varsinkin Turussa korkeiden rakennusten sijoittaminen pitää harkita tarkkaan ja mielellään keskittää johonkin siihen sopivalle alueelle. Kaavaluonnoksessa, minkä kaupungin yhdyskuntasuunnittelun virkamiehet ovat laatineet on vallalla sama perusnäkemys.

Keskustan elinvoimaisuuden parantamiseksi myös täydennysrakentamiseen ja liikenneratkaisuihin on yleiskaava 2029-luonnoksessa olemassa julkistettua strategiaa tukevia vaihtoehtoisia suunnitelmia.

Erityisesti keskusta-alueen rauhoittaminen yksityisautoilulta on haastava ja paljon tunteita herättävä päämäärä. Tästä tavoitteesta ollaan jokseenkin yksimielisiä, mutta toteutustavan ja aikataulun osalta mielipiteiden kirjo on runsas ja hyvin ristiriitainen.

Turku kaipaa asukkaiden mielipiteitä Yleiskaava 2029 -luonnoksesta, kyselyyn voi vastata 16.12.2018 asti.
> Turku 2019

Teemaan liittyvää aineistoa ja karttakuvia on aiheesta kiinnostuneille saatavilla verkosta runsaasti.
> Keskustavisio
> Yleiskaavaluonnos sekä keskustan liikenneverkon vaihtoehtotarkastelut