Kesä Turussa ilman arkeologisia kaivauksia? Mahdoton ajatus. Turussa on paljon vanhaa nähtävää ja näytettävää. Mutta paljon on myös piilossa olevaa kaupunkimme rakennus- ja kulttuurihistoriaa. Kesä on myös kaivajien kulta-aikaa. Tärkeät arkeologiset kaivaustyöt ajoitetaan tavallisesti kesäaikaan, jolloin myös rakentajien toiminta on vilkkaimmillaan.

Turun arkelogiset kaivaukset, karttoja

Tälle kesälle osuu kaksi kiinnostavaa kaupunkiarkeologista tutkimusprojektia. Pitkään vireillä ollut kauppatorin uudistamishanke on vihdoin käynnistynyt ja torin graniittinen nupukivipinnoitus on poistettu tutkijoiden tieltä. Jo nyt on kaupunkilaisten ihailtavaksi avautunut luonnonkivistä rakennettua vanhaa Turun paloa edeltävää katunäkymää 1700-luvulta. Vanha tori sijaitsi Eerikinkadun kohdalla ja ulottui vain vähän nykyisen torin puolelle. Suurin osa nykyisen torin alasta oli tiivistä asuinaluetta.

  • Yleisö kuuntelee tarkkaavaisesti
  • Kaivausalueelle ei ole lupa mennä
  • Turku arkeologiset kaivaukset 2018
  • Arkelogiset kaivaukset Turun torilla 2018
Kenttätyön johtaja, arkeologi Maija Helamaa perehdytti vierasryhmän arkeologisten kaivaustöiden työtapoihin ja nyt kauppatorin kaivauksiin liittyviin erityishaasteisiin. Kaivaustyö työllistää n 20 henkilöä kaivinkoneenkuljettajista yliopisto-opiskelijoihin.

Toriparkkiyhtiö on tilannut arkeologiset kaivaukset Muuritutkimus Ky:ltä, joka on saanut Museovirastolta asiaan liittyvän tutkimusluvan. Sama yhtiö vastaa myös joen toisella puolella tehtävästä kaivausprojektista.

Turku goes underground 2018

Katedralskolan

Turun palossa 1827 tuhoutuneiden kivi- ja tiilirakennusten ylemmät kerrokset purettiin ja romautettiin, ja niiden kellarit täytettiin rakennusjätteellä. Classicumin, eli nykyisen Katedralskolan i Åbo -koulun liikuntasali rakennettiin vuonna 1902 raunioiden päälle. Osa salirakennuksesta on ajan saatossa painunut ja salin seinissä on havaittu halkeamia. Kunnostustyö on historiallisen sijaintinsa vuoksi erittäin haasteellinen. Nyt tehdyissä kaivauksissa on päästy uuden teknologian avulla dokumentoimaan 1300-1400-luvuilta säilyneitä kellarirakenteita ja sitä kautta muodostamaan tarkemmin kuvaa paikalla sijainneista taloista.

Kari Uotila Muuritutkimuksesta Katedralskolanin kaivauksilla 2018
Dosentti Kari Uotilalta saimme painavan tietopaketin nykyajan arkeologin työstä. On tunnettava digiajan tutkimusvälineet, tutkittavan kohteen muu tutkimushistoria sekä yhtä hyvin entisajan rakennus- ja kunnallistekniikka ja samaan aikaan suunniteltava kohteen tulevatkin mahdolliset kaivaukset ainakin 100 vuoden perspektiivillä.
Katedralskolanin voimistelusalin alta löytyneet kahden rakennuksen kellariholvit on tunnistettu toinen Måånsin suvulle kuuluneeksi ja toinen sotamarsalkka Evert Hornille. Esille kaivettujen perustusten yläpuolelle on rakennettu opastettuja yleisökierroksia varten tukevat kaiteet.
  • Kahden eri rakennuksen kellariholvit Katedralskolanin kaivauksilla
  • Katedralskolan, arkeologiset kaivaukset 2018
  • Kiinnostunut yleisö kuuntelee tarkkaavaisesti
  • Katedralskolan, arkeologiset kaivaukset 2018
  • http://toispualjokke.fi/wp-content/uploads/2018/06/katedralskolan_kaivaukset_P6260182_toispual_jokke.jpg
  • http://toispualjokke.fi/wp-content/uploads/2018/07/Katedralskolan_arkeologiset_kaivaukset_9152_toispual_jokke.jpg

Kesän alussa Turun kaupunki päätti tarjota yleisölle mahdollisuuden tehdä aikamatkan keskiaikaisiin holveihin ammattilaisten opastamana. Kiinnostus esittelykierroksiin oli niin suurta, että kaikki ennakkovarausta edellyttävät paikat varattiin välittömästi. Illan innostavina ja asiantuntevina oppainamme olivat kenttätöiden johtaja, FM Maija Helamaa torikaivauksilla ja Muuritutkimus Ky:n toimitusjohtaja, FT, dosentti Kari Uotila Katedralskolanin kaivauskohteessa.

Katedralskolan kaivaus löytöjä
Katedralskolanin kierroksen lopussa kävijä saa tutustua esille pantuihin kaivauslöytöihin. Hyvin säilyneitä kaakeliuunin koristetiiliä, liitupiipun jäänteitä sekä katuojasta löytyneitä sulaneita lyijylasien palasia.