Toispual jokke ry esittää Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle mielipiteen Yliopistonkatu 5:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Kannatamme hyvien asuinympäristöjen ja täydennysrakentamispaikkojen kehittämistä keskikaupunkialueelle. Esillä oleva kortteli tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet kohtuullisen rakennusoikeuden rajoissa.

Yliopistonkatu 5 tontti Yliopistonkadun ja Multavierunkadun kulmasta nähtynä.

Ympäröivä kaupunkikuva muodostuu umpikorttelimaisista kortteleista vaihtelevin kerroskorkeuksin. Multavierunkadulla kortteli rajautuu 8-kerroksiseen, kohtaisen onnistuneesti korjattuun 60-luvun asuinkerrostaloon. Korttelia kuitenkin hallitsee Aninkaistenkadun puoleinen, 5–6-kerroksinen 20-luvun klassismia edustava As Oy Montana, jonka räystäslinjojen jatko yhtenäistäisi Yliopistonkadun katujulkisivua. Nykyiset, matalat liikesiivet on perusteltua korvata uusilla asuinrakennuksilla.

Yliopistonkatu 5 tontti Multavierunkadun ja Nahkurinkadun kulmasta nähtynä.

Nahkurinkadun puolta herkistää kolmikerroksinen jugend-tyylinen Candolinien palvelukoti, jonka soisi määrittelevän mittakaavan tämän kadun varrella.

RAKENNUSOIKEUS

Viitesuunnitelmassa Yliopistonkadun puolelle on sijoitettu 8-kerroksinen asuinrakennus. Tämä ratkaisumalli jättää Montanan alisteiseen asemaan ja luo lisäksi pitkät varjot piha-alueelle. Toispual jokke ry ehdottaa paremmin rakennukset huomioivaa massoittelua:

Yliopistonkadulle Montanan korkuista rakennusta, jota voi täydentää ullakon sisäänvedolla, Nahkurinkadulle 3 ½ -kerroksinen rakennus ja sisäpihalle 3-kerroksinen asuntosiipi. 60-luvun rakennuksen ullakolle voisi rakentaa ullakkoasuntoja. Rakennusoikeus on liki esitetyn mukainen , n. 4300 kem².

Yliopistonkatu 5 tontti näkymä sisäpihalta.

PIHA JA LIIKETILAT

Autopaikoituskannen viihtyisyyttä pitää lisätä puuistutuksilla uhraamalla muutama autopaikka kannen alta. Yliopistonkadun katutasolle toivotaan liiketiloja näyteikkunoineen.

MONTANA

Seura kannattaa ullakkoasumista, jos se on teknisesti mahdollista Montanan ullakolle.

Seuran mielipide Yliopistonkatu 5 kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (pdf) : Yliopistonkatu_5-OAS-TPJ-lausunto.pdf