Keskikaupunkiseura Toispual jokke

Turun kaupunkialuetta halkova Aurajoki määrittää monin tavoin turkulaisten ihmisten elämää. Näin on tapahtunut kaupunginosien nimeämisessäkin. Nykyinen keskusta-alue jakautuu kahtia: historiallinen vanhempi puoli tuomiokirkkoineen, piispantaloineen ja yliopistoineen on tälpual.

Myöhemmässä vaiheessa kaupunkikeskus laajeni joen toiselle rannalle. Seisoessasi tänään vaikkapa Turun kauppatorilla tai rautatieasemalla, voit olla varma siitä, että olet nyt tukevasti toispual jokke.

 Aurajoki auttaa luontevasti erottamaan kaupunginosat toisistaan. Joen yli on rakennettu eri aikoina 8 siltaa. Niiden eräänä tehtävänä on yhdistää kaikki kaupunkilaiset puhutusta kielestä ja murteesta riippumatta tuntemaan ylpeyttä yhteisestä kotikaupungistaan.

Toispual jokke -yhdistyksen toiminta-alue on kuvattu oheisessa asemakaavallisessa kaaviokuvassa.

Kaupunkimiljöön kehittyminen, asumisviihtyvyys, palvelujen tarjonta, liikenteen sujuvuus, ja turvallisuus koskettavat jokaista keskikaupungin alueella asuvaa henkilöä.

Toispual jokke ry on 1997 perustettu, poliittisesti sitoutumaton keskikaupungin asukasyhdistys, jonka tarkoituksena on
– myötävaikuttaa viihtyisän ja turvallisen kaupunkiympäristön muodostumiseen,
– arvioida suunnitteluvaiheessa olevia kaava- ja rakennushankkeita ja esittää niitä koskevia lausuntoja,
– vaalia jokirannan, viheralueiden ja kaupunkikuvallisesti merkittävien rakennusten arvoja,
– ylläpitää historiallisesti arvokkaita turkulaisia perinteitä,
– järjestää tapahtumia, näyttelyitä ja tutustumisretkiä.
Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton ja sen aluejärjestön Turkuseuran jäsen.